รับร่างสัญญาจ้างงานแบบขาวดำ

รับร่างสัญญากำหนดให้สัญญาจ้างงานทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษรมีผลผูกพัน รับร่างสัญญาที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรจะมีผลโดยอัตโนมัติเมื่อพนักงานเริ่มทำงาน สำหรับนายจ้างที่ต้องการให้แน่ใจว่าพวกเขาปกป้องธุรกิจของตนและดำเนินการในลักษณะที่รับผิดชอบต่อพนักงานของตน พวกเขาควรเลือกใช้ข้อตกลงในการจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ สัญญาจ้างงานเป็นข้อตกลงที่กำหนดขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รับร่างสัญญาให้รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจ้างงานนั้นโดยพิจารณาจากสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงาน

รับร่างสัญญาจะไม่จำเป็นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

รับร่างสัญญาจัดทำคำแถลงเป็นลายลักษณ์อักษรโดยระบุรายละเอียดว่ามีการตกลงกันอย่างไรหากพนักงานร้องขอภายในสองเดือนแรกของการเริ่มต้นทำงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการจ้างงานจะแนะนำให้เก็บสัญญาการจ้างงานทั้งหมดไว้เป็นเอกสาร จ่ายให้มีข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยละเอียดเป็นขาวดำเพื่อปกป้องบริษัทจากข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สัญญามีผลผูกพันทั้งนายจ้างและลูกจ้างตามข้อกำหนดและเงื่อนไขจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซึ่งจะตกลงกันระหว่างกัน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการยุติสัญญานั้น จะต้องแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ยังสามารถยุติสัญญาได้

หากได้รับความยินยอมร่วมกันในการแก้ไขข้อกำหนด ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสามารถรวมอยู่ในคู่มือพนักงานหรือในกระดานประกาศของบริษัท รับร่างสัญญาบางรายยังระบุรายละเอียดเงื่อนไขบางประการในจดหมายเสนอซื้ออีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการจ้างงานสามารถแนะนำคุณเกี่ยวกับรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณและช่วยในการร่างสัญญาการจ้างงาน มีข้อกำหนดบางอย่างที่กฎหมายกำหนด ตัวอย่างเช่น นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำ เราเสนอบริการรับร่างสัญญาที่ครอบคลุมและการเป็นตัวแทนของศาลให้กับลูกค้าของเรา

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยมว่ามีเพียงพนักงานเท่านั้น

ที่ประสบปัญหาความซ้ำซ้อนที่รุนแรงในสหราชอาณาจักร ธุรกิจขนาดเล็กก็ได้รับส่วนแบ่งจากภาระเช่นกัน ในขณะที่คนงานกำลังตกงาน อีกครึ่งหนึ่งของเรื่องราวก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทขนาดเล็กก็ปิดตัวเช่นกัน เนื่องจากความสนใจส่วนใหญ่อยู่ที่พนักงานแต่ละคน รับร่างสัญญาจึงไม่ค่อยมีใครรู้ว่าองค์กรขนาดเล็กกัดฝุ่นอย่างไรมากกว่าที่เราจะเดาได้ ท่ามกลางความหวาดกลัวเรื่องความซ้ำซากจำเจ พนักงานจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ กำลังระมัดระวังเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานของพวกเขา และเนื่องจากบริษัทขนาดเล็กมักเป็นนิสัยที่ต้องทำทุกสิ่ง รวมถึงการร่างสัญญาจ้างงานสำหรับพนักงาน

พวกเขาจึงมักตกหลุมพรางเมื่อถึงเวลาที่คนงานที่ถูกเลิกจ้างจะเรียกร้องสิทธิ์ มีหลายกรณีที่สัญญาเสนอมากกว่าที่บริษัทจะจ่ายได้ เหตุผลทั่วไปคือความล้มเหลวในการให้รับร่างสัญญาที่เฉพาะเจาะจง และแทนที่จะอาศัยแนวทางปฏิบัติทั่วไปตามที่ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายทรัพยากรบุคคลร้องขอ ที่แย่กว่านั้นคือข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ประกอบการรายย่อยบางรายจะคัดลอกสัญญาจ้างงานก่อนหน้านี้เพราะพวกเขาไม่มีเงินจ่ายค่าทนายความ