หลักในการเลือกแนวข้อสอบ กพ เพื่อประโยชน์สูงสุด

 

ทดสอบการทำงานของแนวข้อสอบ กพโดยเฉพาะและไม่สนใจการออกแบบภายในการทดสอบจะตรวจสอบแนวข้อสอบ กพภายในและการเข้ารหัสต่างๆ ที่แนวข้อสอบ กพสร้างขึ้น ความครอบคลุมของรหัสเป็นปัจจัยหลักการทดสอบหน่วยเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบโมดูลที่ซอฟต์แวร์ถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆ แนวข้อสอบ กพ 64และต้องใช้ความรู้โดยละเอียดเกี่ยวกับการเข้ารหัสแนวข้อสอบ กพดังนั้นโปรแกรมเมอร์มักจะทำจะทดสอบแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าฟังก์ชันต่างๆ ที่เพิ่มเข้ามานั้นทำงานได้อย่างสมบูรณ์

การทดสอบการแนวข้อสอบ กพรวมจะตรวจสอบโมดูล

แนวข้อสอบ กพเมื่อรวมเข้าด้วยกันและการพึ่งพาทายาทการทดสอบการทำงานเกี่ยวข้องกับเอาต์พุตที่ซอฟต์แวร์จัดเตรียมไว้เนื่องจากอินพุตเฉพาะที่ให้มาการทดสอบระบบจะให้ผลการทดสอบสำหรับทั้งระบบในคราวเดียว แทนที่จะตรวจสอบโมดูลต่างๆ ให้ผลลัพธ์โดยรวมสำหรับระบบแนวข้อสอบ กพทั้งหมดการทดสอบแบบแสดงให้เห็นว่าซอฟต์แวร์ที่คุณพัฒนาจะทำงานอย่างไรในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกับโลกแห่งความจริงทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อความเสถียร มันผลักดันซอฟต์แวร์ให้ถึงขีดจำกัดสุดขีดเพื่อแสดงให้เห็นว่ามันจะทำงานอย่างไรภายใต้แรงกดดันการทดสอบการถดถอยเป็นการทดสอบซอฟต์แวร์ประเภทหนึ่งซึ่งครอบคลุมซอฟต์แวร์ทั้งหมด

และแสดงการแก้ไขต่างๆ ที่โมดูลจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ซอฟต์แวร์ปราศจากข้อผิดพลาดการทดสอบการยอมรับจะตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินความนิยมของซอฟต์แวร์ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์จะตอบสนองอย่างไรภายใต้แรงกดดันหรือโหลดมากแนวข้อสอบ กพเพิ่มจำนวนโหลดลงในระบบเพื่อตรวจสอบเวลาตอบสนองภายใต้เงื่อนไขและดังนั้นจึงมีการตรวจสอบการทำงานการทดสอบความเครียดทำให้เกิดความเครียดมากเกินไปในซอฟต์แวร์ แม้จะเกินขีดจำกัดที่กำหนด และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เน้นเพิ่มเติมการทดสอบประสิทธิภาพจะ

ตรวจสอบความสามารถแนวข้อสอบ กพในการทำงาน

ของระบบภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ในโลกจริงที่ซอฟต์แวร์อาจเผชิญเมื่อเปิดตัวในตลาดการทดสอบการใช้งานจะตรวจสอบความสะดวกที่ผู้ใช้ใหม่จะสามารถปรับให้เข้ากับซอฟต์แวร์ ความเป็นมิตรกับผู้ใช้ของแนวข้อสอบ กพและความราบรื่นของการไหลการทดสอบการติดตั้งถอนการติดตั้งจะตรวจสอบความง่ายในการติดตั้งซอฟต์แวร์และการอัปเกรดต่างๆ ที่จะมีให้ใช้งานในช่วงเวลาหนึ่งสำหรับแนวข้อสอบ กพตลอดจนเวลาที่ใช้ในการถอนการติดตั้งเหมือนกันการทดสอบการกู้คืนจะตรวจสอบเวลาที่ซอฟต์แวร์ใช้ในการรักษา

แนวข้อสอบ กพความปลอดภัยจะตรวจสอบความง่ายหรือความยากที่แฮกเกอร์จะต้องเผชิญในการเจาะเข้าไปในซอฟต์แวร์นั้น ๆ การทดสอบความเข้ากันได้เกี่ยวข้องกับวิธีที่ซอฟต์แวร์จะตอบสนองเมื่อมีซอฟต์แวร์อื่น ๆ แนวข้อสอบ กพของระบบ และระบบปฏิบัติการต่างๆ แนวข้อสอบ กพที่จะใช้งานการทดสอบเปรียบเทียบจะทดสอบซอฟต์แวร์กับเวอร์ชันก่อนหน้าเพื่อดูว่ามีความแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเพียงใดหลังจากการดัดแปลงการแนวข้อสอบ กพเสร็จสิ้นในบ้านโดยการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือน